Sponsorer

I 2019 har ØIL 7 undergrupper skipa i høve ulike idrettsgreiner og aktivitetar.

Fotballgruppa
Leiar Jon Egil Sollied
Idrettsskulen (for dei yngste)
Leiar Anne Sofie Valgermo
Ski-/trimgruppa
Leiar Emma Karoline Hanssen
Cheerleadinggruppa
Odd Arild Jakobsen
Volleyballgruppa
Leiar Anne Grete Refsnes Tennfjord
Friidrettsgruppa
Leiar Kjell Petter Braute
Sykkelgruppa
Leiar Ola Mogstad

Leiarane i dei 7 gruppene saman med arbeidsutvalet utgjer hovudstyret for laget.

Org.nr: 975 535 614