Agenda:

1. Val av styremedlemmar for 2022
2. Rekneskap for 2021
3. Årsmelding for 2021
4. Aktivitetsplan for 2022.

Sakene over er obligatoriske og skal innsendast til hovedlaget sitt årsmøte.

Andre aktuelle saker:

5. Lysløypa. Vedlikehald.
6. Hoppbakken, opprydding.
7. Løypenettet, vedlikehald, bru, vasspostar.
8. Framtidige planar. Ny trakkemaskin.
9. Sponsorar.
10. Ordet fritt, andre aktuelle saker.


Vel møtt!

Kjell Petter Braute