Pga retningslinjer fra Ålesund kommune blir årsmøtet for hovedlaget i ØIL gjennomført digitlalt

tirsdag 6. april kl. 18:00.

For deltagelse ber vi om at påmelding blir sendt til aslak@krokfoss.no