Pga nye retningslinjer fra Ålesund kommune blir årsmøtet for hovedlaget i ØIL utsatt tiltirsdag 6. april kl. 18:00

Det vil da bli gjennomført digitalt møte og påmelding med e-post vil bli nødvendig.

Informasjon om påmelding vil komme i løpet av neste veke.

 

Mvh
Styret ØIL