Jon Egil og Sigbjørn går ut av styret, og har blitt erstattet av
Rosalind Katarina Kobbevik som leder og Jan Erik Øfsti som nestleder.

Det nye styret ser da slik ut:

Rosalind Katarina Kobbevik, leder

Jan Erik Øfsti, nestleder/FIKS

Tina Fylling , kasserer

Maria Sollied Lande, sekretær/ og utstyrsansvarlig

Helene Børretzen Fjørtoft , barnefotball

Thor Stian Stene, anlegg

Jon Egil og Sigbjørn vil takke for samarbeidet med alle involverte de to siste årene og ønske det nye styret lykke til. Vi håper det blir mer fokus på idrett enn Covid fremover.

Sportslig hilsen fra Jon Egil & Sigbjørn.