På bakgrunn i påviste smittetilfeller i ØIL har styret besluttet å stoppe all organisert trening inntil videre. Dette som et forebyggende tiltak for å redusere risiko for ytterligere smittespredning. Dette gjelder frem til ny beskjed blir gitt.

Hilsen

Styret i ØIL