I det høve søkjer Ørskog IL frivillige som kan være med i dette laget.

Vi søkjer etter 6-10 personar som kan tenkje seg dette. Primært søkjer vi personar med litt mekanisk/teknisk innsikt og som har operert store køyretøy før. Samstundes søkjer vi også nokon som berre ønskjer å vere førar eller mekanikar.

Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dei som ønskjer å bidra.

Ta kontakt med Aslak Krokfoss på mob: 917 77 017 eller e-post: aslak@krokfoss.no