Alle som er tilstede på kampen MÅ registreres med navn og telefonnummer. Vår kampvert vil komme rundt å gjøre dette.

Hold en meter avstand til hverandre.

Følg nasjonale retnngslinjer.

 

HVOR SKAL DU STÅ?

3er, 5er og 7er kamper: Plasser deg i publikumssone, markert med gule kjegler.

9er og 11er kamper: Publikum må oppholde seg på tribunen under hele kampen. Benytt inngang fra Ørskoghallen.