VASTO Anlegg As er nå i gang med å asfaltere drensasfalt for ny 200 meters løpebane og planere kunstgressbane på den nye idrettsbanen.

Nordplan AS - har prosjektert anlegget og har byggeledelse. Fremdriften går som planlagt.