På bildet ser du styreleder Odd Arild Jakobsen fra Ørskog Angels og banksjef Eirik Kavli. Cheerleading har hatt et stort oppsving de siste årene, og samler jenter og gutter fra hele distriktet til akrobatiske og luftige sprell. Laget har etablert seg i norgestoppen, og har dessuten rekruttert store nye årskull helt ned i 7 års alderen. Pengene kommer godt med til videre drift og satsing på idretten!

I tillegg til at Ørskog Angels fikk kr. 100.000 ga også banken kr. 75.000 til Ørskog Idrottslag.

Tusen takk Ørskog Sparebank, dette vil komme alle 531 medlemmen tilgode.