Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, Jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg av 12. mars 2020.

 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 11. mai kl. 23:59 her påmelding

NB! Logg inn med brukernavn og passord som du i dag benytter i MinIdrett.

 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske promblemer under årsmøtet.

 

Sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på idrettslaget hjemmeside Ørskog IL senest 11. mai.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Aslak Krokfoss kontaktes på telefon: 917 77 017 eller e-post: aslak@krokfoss.no

 

Velkommen til årsmøte!

 

Mvh

Styret