Årsmøtet vil bli gjennomført ved bruk av teams tirsdag 12. mai kl. 19:00

Innkallingen med informasjon om påmelding til årsmøtetskal vil skje direkte til alle medlemmene pr e-post.

Formålet med en påmelding er at styret får en oversikt over forventet antall deltakere. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til ØIL.

Med vennlig hilsen styret i ØIL