ØIL vil oppfordre til fysisk aktivitet og at banen skal kunne benyttes, men det bør skje etter FHI sine anbefalinger.

  • Det skal ikke forekomme noen form for organisert trening.
  • Det skal ikke være større grupper en 4 pers, og de skal holde avstand til hverandre.
  • Det skal ikke forekomme noen form for kamper/matcher.
  • Baller ol. må man sørge for selv. Det er ikke lov til å bruke ØIL sitt utstyr.
Hvis vi alle følger de enkle retningslinjene så kan vi unngå at banen blir stengt.
 
Aslak Krokfoss