Om du er ny og endå ikkje har meldt deg på sesongen 2019/2020 så er det fortsatt berre og sende inn påmelding på mail: angels@orskogil.no