Saksliste
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Årsmelding 2022
Regnskap 2022
Kontingent sesongen 2023/2024
Budsjett 2023
Valg
Eventuelt
 
Vel møtt!