Enkel servering og ordinære Årsmøte saker til behandling.

Alle er invitert til å hjelpe oss å dra Ørskog Friidrett videre inn i 2023
Vi trenger hjelp av deg for å få dette til, og håper derfor at du kan stille på møte.