Sakliste:
 
1. Innkalling.
2 .Sakliste.
3. Årsmelding.
4. Rekneskap.
5. Medlemskontingent
6. Val  
7. Eventuelt
 
Vel møtt!