Agenda:

 

Obligatoriske saker:

1. Val av styremedlemmar for 2023.

2. Rekneskap for 2022.

3. Årsmelding for 2022.

4. Aktivitetsplan for 2023.

Andre aktuelle saker:

5. Løyper i påska og resten av sesongen.

6. Vedlikehald maskin. Bakløft.

7. Andre saker.