Det er svert synd å måtte melde at vi ikkje kan gjennomføre flere treninger i friidrettsgruppa før vi har nye faste trenere på plass. Vi har i lengre tid prøvd å få på plass dette uten å lykkes.
Vi trenger tre faste trenere + hjelpere, som er villige til å dra Ørskog Friidrett videre.
Nye trenere vil få kurs og nødvendig opplæring dekket.
Send gjerne pm eler del i denne lenken om du ønsker å bidra.