Ørksog Idrottslag gratulerer Oddfrid Bell med idrettsmerket som ho har tatt for 50. gang.

Å ta idrettsmerket er ein fin måte å holde seg i form på. Ved å gjennomføre ulike idrettsøvelsar og teste om ein klarer krava som er satt, kan ein motta idrettsmerket ein gong kvart år. Krava er tilpassa dei ulike aldersgruppene og er satt såpass høgt at dei fleste må trene for å klare dei. Oddfrid har gjennoført og bestått krava i 50 år på rad.