Om du har noe av dette, så ta det med når du kommer.

  • Kantklipper
  • Skogrydder
  • Rive
  • Kost
  • Spade

Hovedoppgavene denne kvelden er gressklipping, rydding og snekkerarbeid innvendig i redskapsboden.