Ordinære Årsmøte saker Sakliste:

1. Val av møteleiar, skrivar

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Rekneskap for 2021

4. Årsmelding 2021

5. Val

6. Innkomne saker Har du/dere saker som dere ønsker fremmet på årsmøte. send meg en mail: kjb@braute.no innen 20.03