Ørskog I.L. prøver å femne breitt og få til tilbod om fysisk aktivitet for innbyggjarar i Ørskog - med hovudvekt på aktivitetar for barn og unge.

Ørskog Idrottslag har tilbod om eit breitt spekter av aktivitetar.