Klubben

En super 2. plass og 3. plass til Ørskog Angels

I helgen var Jr. laget Angels Divine og senior laget Angels Glorious på konkurranse i Drammen.
Les mer

Fornyet hovedsponsoravtale

Ørskog Sparebank fornyet i dag hovedsponsoravtalen med Ørskog IL for 3 nye år.
Les mer

Medlemstal

Ved årsskiftet 2018/19 hadde laget 536 medlemmer, av desse er 355 aktive. Det vil seie at idrottslaget har ein del "støttemedlemmer", og det tykkjer vi er flott!
Les mer

Ørskog Idrottslag - "Idrett i sunne former."

Ørskog Idrottslag (ØIL) vart skipa 24. februar 1918. Laget sine føremålsordlyd er: "Arbeidet skal vere prega av frivillig innsats, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap og ærlegdom."
Les mer